Trening Umiejętności Społecznych Warszawa

TUS, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD) oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się  również w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera oraz rozpoznawaniu trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD.

Zajęcia odbywają się w raz w tygodniu grupach 4-6 osobowych w różnych kategoriach wiekowych (dla dzieci wieku od 4 do 11 roku życia). Program terapeutyczny dostosowywany jest do wieku i problemów uczestników.

Oferta:

Jednorazowa konsultacja TUS przed rozpoczęciem zajęć (60 min) - 135 zł/175 zł

Konsultacje dla rodziców w trakcie trwania lub na zakończenie zajęć TUS (45 min) – 95 zł/125 zł

Karnet, 4 wejścia po 60 minut – 210 zł/ 270 zł

Karnet, 4 wejścia po 90 minut – 290 zł/375 zł

Przydział dziecka do grupy następuje po konsultacji z trenerem.

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768