Diagnoza i Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z receptorów różnych zmysłów – węchu, wzroku, smaku, dotyku, układu przedsionkowego czy słuchu. Cały proces polega na dostarczeniu dziecku odpowiedniej ilości bodźców podczas aktywności ruchowych w celu powstania odpowiedniej reakcji. Prawidłowe funkcjonowanie zmysłów jest niezbędne do tego, by dziecko mogło nabyć nowe umiejętności ruchowe i poznawcze. Regularnie prowadzona terapia wpływa pozytywnie na poprawę funkcjonowania zarówno w sferze emocjonalnej, jak i motorycznej.

Zajęcia z integracji sensorycznej są prowadzone indywidualnie przez terapeutę SI w specjalnie przygotowanej sali, wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Terapeuta na podstawie diagnozy przygotowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, dostosowany do jego potrzeb.

Terapia jest przeznaczona dla dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, którym towarzyszą:

  • zaburzenia integracji sensorycznej (np. nadwrażliwość/ podwrażliwość: dotykowa, wzrokowa, słuchowa, przedsionkowa; dyspraksja, nietolerancja ruchu, niepewność grawitacyjna)
  • opóźnienia rozwoju psychoruchowego
  • opóźnienia rozwoju mowy
  • niepełnosprawność umysłowa
  • ADHD, ADD, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce)
  • trudności w nauce

CENNIK:

  • TERAPIA SI - 1 spotkanie 45-60 min: 140 zł-160 zł
  • DIAGNOZA SI - 3 spotkania: wywiad z rodzicami, 2 spotkania diagnozujące z dzieckiem+opis: 500 zł

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768