Terapia Ręki Warszawa

Terapia ręki
Zajęcia indywidualne są przeznaczone dla dzieci ze zdiagnozowaną dysgrafią oraz z grupą ryzyka
dysgrafii.
Zazwyczaj są modyfikowane w zależności od potrzeb i obejmują:
- korygowanie nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
utrwalanie prawidłowego chwytu trójpalcowego dynamicznego,
pisanie rozdzielne znacząco poprawiające czytelność,
korygowanie zaburzeń koordynacji ruchowej i wzrokowo ruchowej oraz postawy w czasie pisania,
nadawanie literom właściwych kształtów oraz korygowanie kierunku kreślenia litery.

Terapia indywidualne - 60 min - 135 zł / 160 zł

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768