Trening koncentracji dla dzieci Warszawa

„Kto jest uważny, więcej się uczy”

Manfred Spitzer

Koncentracja to zjawisko, na które składają się trzy elementy. Pierwszym z nich jest ześrodkowanie uwagi, drugim skierowanie jej na dany przedmiot lub problem fizyczny lub abstrakcyjny, a trzecim podtrzymanie tego stanu w czasie. Koncentracji towarzyszy zjawisko oddzielenia się od innych bodźców oraz ignorowania ich.

Twoje Dziecko może mieć problemy z koncentracją uwagi, gdy:

 

• występują trudności z umiejętnością skupienia się na jednym zadaniu przez dłuższy czas,

• występują trudności, ze skupieniem na szczegółach, popełnia błędy przez nieuwagę,

• łatwo ulega rozproszeniu, reaguje nawet na drobne bodźce rozpraszające,

• w kontakcie sprawia wrażenie, że nie słyszy tego co się do niego mówi,

• nie kończy zaczętych prac, a polecenia wypełnia niedokładnie i niestarannie,

• występują trudności z organizacją pracy i wszelkich zajęć, nieporządek na biurku w pokoju lub w plecaku,

• łatwo się poddaje, gdy zadania wymagają dłuższego wysiłku intelektualnego,

• gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki,

• zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach, nie pamięta, co ma zadane i na kiedy.

Pomoc dziecku potrzebna jest, gdy objawy te występują zarówno w domu, jak i w szkole, czy na zajęciach pozalekcyjnych i widoczne były od najmłodszych lat dziecka.

Zajęcia mają na celu:

• utrzymanie uwagi w stanie gotowości,

• wyodrębnianie bodźców z pola percepcji,

• tłumienie niepożądanych bodźców,

• analizę bodźca,

• umiejętność przenoszenia uwagi,

• podzielność uwagi.

Ćwiczenia obejmują sytuacje problemowe, odnoszące się zarówno do zróżnicowanych bodźców w polu uwagi dziecka, jak i do stanu emocjonalnego i świadomości tego stanu u dziecka. Wielowymiarowa analiza czynników percepcyjnych i emocjonalnych pozwala osiągać dzieciom wyższy poziom samokontroli i uważności.

Oferta:

1. Konsultacja z Rodzicem i Dzieckiem + test Ogólnej Oceny Poznawczej (CAB) - określa mocne i słabe strony w obszarach pamięci, koncentracji/uwagi, funkcji wykonawczych, planowania i koordynacji.
1 x 60 min. 380 zł/440 zł

2. Trening koncentracji uwagi 1 x 45 min. 130 zł/160 zł

 

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768