Metoda Kids Skills

Terapia dzieci i młodzieży -Kids’ Skills - „Dam Radę !”/Mission Possible
Metoda ta jest oparta na współpracy dziecka i prowadzącego, który wspiera pozytywne elementy
zachowania dziecka i pomaga mu zrealizować pracę nad zmianą problemowego zachowania -
przezwyciężyć problemy emocjonalne i behawioralne.

Została ona stworzona przez fińskiego psychiatrę - dr Bena Furmana i charakteryzuje się wysoką
skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności. Jej skuteczność wynika z tego, że
dzieci chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują krytykę, że sobie z czymś nie radzą.

Metoda opiera się na kilkunastu krokach, podczas których dziecko, razem z prowadzącym oraz przy
wsparciu najbliższych, budują nową rzeczywistość, w której dziecko się uczy i nad którą pracuje.

Zwiększa się przy tym poczucie własnej skuteczności, pewność siebie, a także rozwija swoje mocne
strony i odnajduje nieuświadomione zasoby.

Metoda jest stosowana w przypadku:

niewłaściwych zachowań,
złych nawyków,
trudności w relacjach,
niskiego poczucia własnej wartości,
lęków,
zaburzeń koncentracji,
napadów złości,
agresji,
problemów z jedzeniem lub snem.

Na metodę „Dam Radę!” składa się kilka etapów:

Ustalenie umiejętności do nauczenia się przez dziecko,

Zbudowanie systemu wsparcia dla zdobywania umiejętności,

Zbadanie pozytywnych skutków zdobycia umiejętności,

Zaplanowanie kroków dla rozwinięcia umiejętności,

Wcielanie kroków w życie,

Dbanie o radzenie sobie z trudnościami w czasie zdobywania umiejętności,

Nagradzanie dziecka za postępy w osiąganiu umiejętności, na co dzień i po zakończeniu pracy.

Oferta:

Metoda Kids’ Skills - „Dam Radę”

Może być stosowana od 3 do 11 roku życia.
Ilość i częstotliwość spotkań dostosowana jest do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych
dziecka.
Sesja (60 minut) - 150 zł/170 zł

Mission Possible

Od 12 roku życia

Ideą programu jest koncentracja na mocnych stronach nastolatka i wykorzystywanie jego zdolności
do rozwiązywania problemów. Problem jest przekształcany w umiejętność. 

Ilość spotkań:

Podczas pierwszego spotkania terapeuta spotyka się z nastolatkiem i jego rodzicami. Kolejne
spotkania bez udziału rodziców. Zazwyczaj proces kończy się po 5 - 7 sesjach.

Przebieg kolejnych spotkań:

Prowadzący pracuje z nastolatkiem nad nowymi umiejętnościami.

Proces terapeutyczny odbywa się całkowicie poufnie. Treści z sesji terapeutycznej nie są
przekazywane rodzicom, aby nastolatek czuł się bezpiecznie i mógł w ten sposób powierzyć
terapeucie wszystkie swoje trudności. Po kilku spotkaniach rodzic jest zapraszany do gabinetu i
prowadzący wraz z nastolatkiem przedstawiają mu informacje zwrotne o postępach w terapii - tylko
te, na których wyjawienie wyraził zgodę nastolatek.

Sesja - (60 minut) 150 zł /170 zł

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768