Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski kierowany jest głównie do rodziców, którzy chcą świadomie wychowywać swoje dziecko, lepiej je rozumieć, wzmacniać wspólną więź. Podczas pracy z coachem rodzice skupiają się zarówno na zasobach i mocnych stronach dziecka, jak i swoich. Wyznaczają oni cel, jaki  chcą  osiągnąć w relacji ze swoimi dzieckiem. Zadaniem coacha jest naprowadzenie rodzica na możliwe rozwiązania i towarzyszenie mu w osiąganiu wyznaczonego celu. Dzięki otwartej postawie, uważnemu słuchaniu i odpowiednim pytaniom pomaga rodzicowi uzyskać świadomość i znaleźć, zgodnie z własnym systemem wartości, odpowiedzi na nurtujące go pytania.
Celem coachingu rodzicielskiego jest  rozwijanie w dziecku właściwego poczucia własnej wartości, dobrej samooceny oraz wzmocnienie rodziny i wspólnych więzi.

Coaching rodzicielski kierowany jest do rodziców, którzy chcą:

•    wzmocnić się w swojej roli rodzicielskiej lub rozwinąć swoje kompetencje rodzicielskie,

•    nauczyć się czerpać satysfakcję z relacji z dzieckiem,

•    dokonać pozytywnych zmian w swojej postawie wychowawczej,

•    określić swoje najważniejsze wartości i zweryfikować przekonania rodzicielskie, które mogą rzutować na wychowanie dziecka,

•    rozwijać kreatywność oraz samodzielność swojego dziecka,

•    nauczyć się komunikacji - mówienia i słuchania,

•    nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami, których doświadczają w relacji z dzieckiem,

•    wzmacniać więź i poprawiać relacje z dzieckiem,

•    znaleźć optymalne sposoby pokonywania trudności,

•    nauczyć się rozmawiać ze swoim zbuntowanym nastolatkiem.

 

Jak wyglądają spotkania?


Współpraca między rodzicem, a coachem rozpoczyna się od konsultacji, która ma na celu rozpoznanie sytuacji i trudności, z jakimi zgłasza się rodzic. W sesjach coachingowych może uczestniczyć jeden lub oboje rodziców. Spotkanie trwa do 60 minut. Podczas pierwszej sesji coachingowej wyłaniany jest cel, nad realizacją którego chce pracować rodzic. Odbywa się to poprzez zadawanie pytań rodzicowi, którego zadaniem jest wyłonienie najbardziej optymalnej opcji rozwiązania problemu. Podczas sesji, coach wspólnie z rodzicem omawia etap realizacji celu. Sesje coachingu rodzicielskiego obywają się najczęściej raz na dwa tygodnie.

Cennik:

1.  Konsultacja wstępna -(60 min. 130 zł/150 zł)

2.  Wyłonienie celu - (60 min. 130 zł/150 zł)

3.  Sesja coachingowa  - (60 min. 150 zł/180 zł)

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768