Odkryj moc swojej wartości - zajęcia warsztatowe o samoakceptacji

Warsztaty „Odkryj moc swojej wartości” to zajęcia, które skupiają się na rozwijaniu i wzmocnieniu poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.

Poprzez różnorodne aktywności (gry, scenki, bajki terapeutyczne, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje) będziemy skupiać uwagę na talentach i umiejętnościach dzieci, na pozytywnym postrzeganiu samych siebie oraz na wierze we własny potencjał i możliwości.

Celem tych warsztatów jest:

  • Wzmacnianie poczucia samoświadomości - pomoc uczestnikom w zrozumieniu i identyfikacji swoich mocnych stron, umiejętności i talentów, aby mogli zobaczyć swoją wyjątkową wartość.
  • Przełamywanie ograniczających przekonań - pomoc w rozpoznawaniu i przekształcaniu negatywnych przekonań o sobie, które hamują rozwój i ograniczają potencjał.
  • Budowanie pewności siebie i pozytywnego obrazu siebie - umożliwienie uczestnikom zbudowania zdrowego poczucia pewności siebie, co pozwoli im podjąć wyzwania i podejmować odważne decyzje.
  • Radzenie sobie z krytyką - uczestnicy nauczą się skutecznych technik radzenia sobie z krytyką i negatywnymi komentarzami, które mogą wpływać na ich samoocenę.
  • Kształtowanie pozytywnego myślenia - wspieranie uczestników w budowaniu pozytywnego sposobu myślenia i skupiania się na swoich osiągnięciach i sukcesach.
  • Kształtowanie zdrowych relacji z samym sobą, bez porównywania się do innych - akceptowanie siebie, a także spojrzenie na siebie z innej perspektywy, co przynosi korzyści w relacjach z innymi.
  • Wspieranie w budowaniu zdrowych relacji - warsztaty pomogą uczestnikom nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje z innymi, co ma pozytywny wpływ na ich poczucie wartości.

Na poczucie własnej wartości składa się wiele elementów. Mimo tego, należy wskazać dwa istotne jego filary: samoskuteczność oraz szacunek wobec samego siebie.

Samoskuteczność to świadomość własnych kompetencji, siebie w kontekście swojej sprawczości w wyzwaniach dnia codziennego - to jest: znajomość siebie, swoich myśli, uczuć, pragnień oraz potrzeb.
Szacunek wobec siebie to postrzeganie siebie jako osoby godnej szczęścia, dobrego życia.
Poczucie własnej wartości, to przekonanie o swoim znaczeniu jako człowieku, świadomość tego, że jesteśmy jedyni i niepowtarzalni.

Oferta:

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych.
Zajęcia będą odbywają się w grupach 7-8 osobowych.
Koszt jednego zajęcia (60 minut) - 65 zł.

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768