Doradztwo edukacyjne

Wobec wielu problemów młodzieży, związanych zarówno z wyborami edukacyjno-zawodowymi, jak i braniem za nieodpowiedzialności, koniecznie  jest wsparcie młodzieży w tym nowym i ważnym rozdziale.

Cele doradztwa edukacyjnego:

- pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych oraz rodzajów dominujących inteligencji uczniów,

- wskazywanie uczniom kierunków kształcenia, według występujących predyspozycji,

- informowanie uczniów o zawodach oraz krajowym i światowym rynku pracy,
- wskazanie źródeł informacji – informatory, publikacje, adresy internetowe,
- rozwijanie u uczniów umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej  - Indywidualnego Planu Działania,

- wskazywanie na rolę planowania nie jako jednorazowej decyzji, ale procesu,
- uświadomienie rodzicom ich niezwykłej roli w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno – zawodowych.

OFERTA

1. Diagnoza predyspozycji zawodowych - 
sesja z testami predyspozycji zawodowych ( 60 min. 150 zł/180 zł)

2. Diagnoza inteligencji wielorakich -
sesja z testami inteligencji wielorakich ( 60 min 150 zł/180 zł)

3. Test Gallupa - TOP 5 (dla chętnych)
Narzędzie to umożliwia ocenę natężenia 34 cech zwanych talentami, z których 5 jest dominujących.
Jeśli w talent zainwestujemy czas, wiedzę i umiejętności, zaczniemy z niego świadomie korzystać, to po pewnym czasie rozwinie się z niego mocna strona - atut, zaleta, która stwarza szansę do korzystnej zmiany w rozwoju człowieka ( 60 min. 250 zł/300 zł)

4. Doradztwo edukacyjne - sesja 
Spotkanie podsumowujące, które ma na celu omówienie wykonanych testów. (60 min. 150 zł/180 zł)

5. Pomoc w wyborze liceum lub studiów- wskazanie dalszej ścieżki rozwoju, wyboru szkoły, profilu.
Ułożenie Indywidualnego Planu Działania.
(60 min. 150 zł/180 zł)

6. Doradztwo edukacyjne online (cena zgodna z wybraną ofertą 1 - 5)
Spotkania mogą odbywać się również drogą internetową.

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768