Trening uważności - Mindfulness

Mindfulness - trening uważności

Mindfulness to umiejętność koncentracji, znajomość swoich potrzeb, bycie obecnym i uważnym
w danej chwili - „TU I TERAZ”. Dzięki niej mamy lepszy kontakt ze swoim ciałem i umysłem.
Pozwala na odnajdowanie wewnętrznego spokoju, mimo niepokojących myśli i zdarzeń. Uczy nas
zwracania uwagi na nasze uczucia, myśli i sygnały płynące z ciała oraz bycia otwartym i życzliwym
dla siebie i innych.

Celem treningu mindfulness jest:
pomoc dzieciom w redukcji napięcia i stresu poprzez pomaganie w zrozumieniu sygnałów
płynących zarówno z ciała, jak i umysłu, poprawienie zdolności koncentracji uwagi. Dzieci stają się
bardziej świadome, spokojne i pełne pozytywnej energii.

Korzyści płynące z treningu uważności:

wzrost zdolności skupiania uwagi, koncentracji przez wyciszenie się - trening świadomego
oddychania;
wzrost zdolności relaksowania umysłu i ciała;

wzrost zdolności radzenia sobie z emocjami, frustracjami i napięciem;

oswajanie emocji oraz myśli;

radzenie sobie ze stresem;

budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi;
zwiększenie poczucie własnej wartości, otwartej postawy i szacunku wobec siebie.

Oferta:
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych.

Uczestnicy są podzieleni na grupy: 5-6 lat, 7-8 lat.
Zajęcia odbywają się w grupach 7-8 osobowych.

Jednorazowe wejście (60 minut) - 65 zł / 75 zł
Karnet, 4 wejścia (po 60 minut) 260 zł/ 300 zł

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768