Martyna Glanowska

Logopeda

Logopeda, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierunek
Pedagogika Ogólna, specjalizacja Psychopedagogika Kreatywności. Ukończyła również studia
podyplomowe na APS im. M. Grzegorzewskiej - Logopedia. Kolejne działania rozwojowe podjęła
w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Filia w Warszawie -
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną zaburzeń rozwoju mowy i języka. Prowadzi ćwiczenia
kształtujące prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną. Pracuje nad usuwaniem
zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomaga w przezwyciężaniu problemów dzieci
mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem. Prowadzi zajęcia
indywidualne oraz grupowe logorytmiczne.

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768