Kinga Pająk

Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (licencjat) oraz Terapia pedagogiczna (magister). Ukończyła również studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej, dzięki którym uzyskała tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej.

Na co dzień pracuje jako wychowawca w szkole/przedszkolu, natomiast w wakacje sprawuje funkcję wychowawcy na obozach tanecznych. W poradni zajmuje się prowadzeniem terapii i diagnozy dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, co stanowi jej ogromną pasję.

W swojej pracy zawodowej dąży do nieustannego rozwoju poprzez dodatkowe szkolenia. Ukończyła kurs dotyczący pracy z dzieckiem dyslektycznym oraz szkolenie z dziedziny spektrum autyzmu a integracja sensoryczna.

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768