Mgr Joanna Paplińska


pedagog, terapeuta ASD certyfikowany trener TUS, lektor języka angielskiego

Joanna jest absolwentką University of Hull (dyplom z wyróżnieniem) w Wielkiej Brytanii oraz AHE w Łodzi-pedagogiem, spec. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii oraz podyplomowych studiów terapii i wspierania rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera. Jest certyfikowanym trenerem TUS. Pracuje w systemie edukacji dwujęzycznej. Posiada również: Certificate in Disengagement & Physical Intervention Skills, Behaviour Management, Makaton for Professionals.

 

Prowadzi TUS, zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych (w tym ADHD), dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się również w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera oraz rozpoznawaniu trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD. Jest lektorem języka angielskiego, prowadzi autorski program nauczania języka, przeznaczony dla dzieci z ASD.

 

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768